Новини

ПРОФОН напомня: В София глобяват за безразборно лепене на концертни афиши

29 януари '20

Електропреносната мрежа, оградите на строителните обекти и контейнерите за отпадъци не са рекламна площ, предупреждават от Столична община.

Лепенето и разпространението на афиши, плакати и листовки на територията на София излиза извън рамките на обособените за целта рекламни площи, което нарушава нормативните уредби и естетиката на градската среда.  Представителите на музикалния бизнес в лицето на артист-изпълнители, продуценти и промоутъри, са сред участниците в безразборното разпространение на печатни материали, алармират от Столична община.

ПРОФОН пое ангажимента да информира, с цел превенция , артист-изпълнители и продуценти, да бъдат внимателни и да подхождат с отговорност към планирането на своите външни рекламни кампании. В противен случай, нарушителите подлежат на санкция за разпространението на информационни елементи върху:

  • Стълбовете на уличното осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа;  
  • стълбовете на контактната мрежа на масовия градски транспорт;
  • контейнерите за битови и разделно събрани отпадъци;
  • временни огради на строителни обекти, фасади на сгради;
  • върху дървета и едроразмерна растителност, тротоари, подлези, терени на зелената система на Столична община;
  • обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт подлежат на глоба.

За позиционирането на плакатите на забранени локации под отговорност се подвеждат както фирма-подизпълнител, така и артиста или неговата компания. Санкциите, които налага Столична община са от 100 до 5 000 лв. на физически лица и имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. на еднолични търговци и юридически лица.