Новини

ПРОФОН проведе редовното си Общо събрание.

02 юли '20

Гласувани са промени в Устава и Правилника за разпределение

Общото събрание на ПРОФОН се проведе на 24.06.2020 г. в столичната зала „2020 Event Space“. То бе открито и ръководено от Станислава Армутлиева – председател на Управителния Съвет на ПРОФОН.

По дневния ред бяха представени и приети Годишният отчет на Управителния съвет и Годишният доклад на Надзорния съвет за 2019 г., както и Бюджетът на ПРОФОН за 2020 година. Също така се приеха промени в Устава на ПРОФОН и Правилника за разпределение.

Промените в Устава предвиждат правата за публично изпълнение чрез озвучаване на помещения да се отстъпват от правоносителите за управление от страна на ПРОФОН, на изключителна основа. Предвидено е право на избор на всеки правоносител да прецени дали да отстъпи правата си на ПРОФОН или да оттегли този вид права, изцяло, като ги отстъпи на независимо дружество или реши да ги управлява самостоятелно. Така ПРОФОН ще може ефективно да изпълнява възложените му функции на защита на управляваните права, ще може и ефективно да се конкурира с независимите дружества.

След допитване до сродни чуждестранни дружества относно срока на погасителната давност на разпределените и непотърсени възнаграждения., практиките показват, че сроковете варират между 1 и 3 години. На Общото събрание бе взето решение давността да е 3 години , като по този начин ще се създадат възможности за преразпределение на непотърсените възнагражденията и връщането им към правоносителите, в по-кратки срокове.

Измененията в Правилника за разпределение, гласувани на редовното Общо събрание на Дружеството са свързани с облекчаване на процеса по изплащане на разпределените възнаграждения, като отпадат някои от досегашните изисквания за подписване на документи по изплащането. Промените ще доведат до по-голяма ефективност в работата на ПРОФОН, а правоносителите ще имат възможност по-лесно и по-бързо да получават своите възнаграждения.

На събранието бяха представени отчетите на организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2019 г. – Българската асоциация на музикалните продуценти, Българската музикална асоциация и Българската хип-хоп асоциация.

Одобрени бяха новите проектите на горните бенефициенти, кандидатстващи за финансиране и през 2020 година. ПРОФОН реши да отпусне обща сума в размер на 300 000 лв., което е с 30% повече, спрямо миналата година.

 

Снимка: Васил Каркиланов