Новини

ПРОФОН ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 26.05.2021

03 юни '21

Приети са промени в Устава и Правилника за разпределение

На 26.05.2021 г. в зала 2020 Event Space в гр. София, се проведе Общото събрание на ПРОФОН.

Като част от дневния ред бяха представени и приети Годишният отчет на Управителния съвет на ПРОФОН, Годишният доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН за 2020 г. и  Бюджетът на ПРОФОН за 2021 година. Също така Общото събрание гласува промени в Устава на ПРОФОН и Правилника за разпределение, както следва:

  • Промените в Устава са свързани с въвеждането на опция за провеждане на заседания на Общото събрание чрез онлайн връзка. При обявени извънредно положение, извънредна епидемична обстановка или други ограничителни мерки, които не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, или при други обстоятелства при които УС счете, че организирането на присъствено Общо събрание е невъзможно, ОС може да провежда заседания чрез онлайн връзка. Провеждането на заседание на ОС чрез онлайн връзка е неприложимо при решения, подлежащи на вписване.
  • Измененията в Правилника за разпределение включват промяна на реквизитите в отчетите от ползватели и регистрационните документи, както и предвиждат възможност за извършване на Разпределение повече от веднъж годишно. Също така бяха приети промени свързани с регулиране на реда за разходването на неизплатените възнаграждения, след изтичане на давностния срок.

Организациите-бенефициенти по фондовете на ПРОФОН за 2020 г. - Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) , Българската музикална асоциация (БМА) и Българската хип-хоп асоциация (БХХА), представиха отчетите за дейността си през годината.

Общото събрание на ПРОФОН гласува отпускане на 300 000 хил. лева за финансиране на организациите-бенефициенти, кандидатстващи по фондовете на ПРОФОН за 2021 г. След представяне на проектите на кандидатите, средствата бяха разпределени между Българската асоциация на музикалните продуценти и Българската музикална асоциация.

 

Снимка: Щилиян Василев