Новини

ПРОФОН с тристранно споразумение с Националния борд по туризъм и Българска туристическа камара

На 25 Юли 2019 г. бе подписано тристранно споразумение между двете туристически сдружения и ПРОФОН за период от пет години от г-жа София Щерева, Изпълнителен директор на ОКУП ПРОФОН, д-р Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на НБТ и г-н Георги Николов, Председател на УС на БТК. Членовете на НБТ и БТК осъществяват публично изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения в обектите, които стопанисват, и в този смисъл се явяват ползватели на репертоара, управляван и администриран от ПРОФОН и същите следва да упражняват дейността си в съответствие с разпоредбите на специалния Закон за авторското право и сродните му права.

С този акт ПРОФОН и двете туристически сдружения гарантират взаимно правата на членовете си при сключването на индивидуални договори във връзка с осъществяването на публично изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения от репертоара на ПРОФОН, както и подпомагат процеса в установяването на конкурентна бизнес среда.

    Тарифата е улеснена максимално за ползвателите, които могат бързо да се ориентират за начина на формиране на възнагражденията според категорията на обекта и местата на заведенията и броя на леглата за настаняване с категоризация от една до пет звезди. Очакванията на сектора са, че с постигнатите специални условия, но и с повишаване на контрола, ще се постигне по-добра събираемост на дължимите възнаграждения. Срещу предоставените отстъпки и други привилегии двете сдружения се съгласяват да положат всички възможни усилия съгласно предоставените им по Устав правомощия да гарантират и съдействат за изпълнението на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права от страна на своите членове, декларирали качеството си на такива пред ПРОФОН, чрез сключването на индивидуални договори за уреждане на правата за публично изпълнение.

Трите организиции изразяват своята благодарност за принципната подкрепа за постигане на целите на споразумението на г-жа Николина Ангелкова, Министър на туризма на РБ.