Новини

ПРОФОН с утвърдена Тарифа за театри

На 18 декември 2019 г. министърът на културата официално одобри  внесеното от ПРОФОН предложение за определяне на размерите на възнагражденията, които дружеството да събира, за публично изпълнение на звукозаписи по време на сценични театрални представления (Тарифа за театри). До утвърждаване на Тарифата се стигна след като в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права  предложението беше съгласувано с представителната организация в областта на културата - БАРОК.

Обществените отношения, които ще бъдат засегнати от новата Тарифа са ограничени до отношенията, свързани с относително тесен кръг ползватели - организатори/създатели на сценични театрални представления или най-общо Театрите. Макар че се касае за едно от най-масовите като обхват ползване – публично изпълнение, където традиционно има най-голям кръг ползватели от различни категории (ресторанти, хотели, магазини, обществени пространства и мн. др.), спецификите при използването на звукозаписи по време на сценични театрални представления обуславят обособяването на самостоятелна категория в тарифите на ПРОФОН. По този начин се цели да бъде отразено, от една страна, общото с другите ползватели на звукозаписи, които осъществяват публично изпълнение, но от друга страна, да се отчетат и всички онези разлики в ползването, които предполагат по-различно третиране на Театрите от останалите ползватели на същите имуществени права.

С Тарифата за театри ПРОФОН прави поредна крачка към разширяване на присъствието си в необхванатите до момента сфери на лицензиране. Именно покриването на нови пазарни сегменти е в основата на целите, които сме си поставили в дългосрочен аспект, както и важна предпоставка за поддържане на пълноценно партньорство между правоносителите и ползвателите на музикално съдържание.

Първите договори за лицензиране по новата Тарифа се очаква да бъдат сключени през 2020 година.

Може да видите тарифата ТУК.