Новини

ПРОФОН ще подпомогне изпълнители и продуценти с авансови възнаграждения

02 април '20

Към българските правоносители ще бъдат насочени близо 1 млн. лв.

Дружеството за колективно управление на сродни права в музиката ПРОФОН ще изплаща 70% от годишното възнаграждение на изпълнители и продуценти авансово от април. Целта на организацията е да подпомогне артистите заради загубите, които претърпяват вследствие на извънредното положение.

От ПРОФОН коментираха пред "Капитал", че имат готовност да изплатят преждевременно средства на обща стойност около 3.5 млн. лв., от които близо 1 млн. лв. ще бъдат насочени към български продуценти и изпълнители. Останалата част са плащания за използването на репертоара на чуждестранни правоносители.

Последствията за бизнеса

От организацията посочват, че музикалният бизнес в момента е блокиран заради липсата на концерти, затварянето на музикални магазини, спирането на звукозаписния процес и заснемането на клипове. По думите на изпълнителния директор на ПРОФОН София Щерева загубите от концертни изпълнения ще бъдат в рамките на милиони левове. "Добавете към това загубите от продажби на физически носители, които имаха растящи продажби за миналата година, както и приходите от сделки с брандове, синхронизации на музика в реклами и филми, приходите от излъчване и публично изпълнение в заведения, хотели, фитнес центрове и др. Ще се получат загуби в размер на десетки милиони левове", допълва тя пред "Капитал".

От дружеството за колективно управление на сродни права в музиката решават като спасителен план за артистите и продуцентите да им изплатят предварително част от възнагражденията за 2019 г. Съгласно Закона за авторското право събраните приходи за предходната година трябва да бъдат разпределени не по-късно от края на септември следващата година. Сега обаче творците могат да заявят да получат 70% от сумите си още след средата на април. Право да се възползват от това имат продуценти и изпълнители, които са участвали в разпределението на средства за 2018 г. Тогава общо разпределените възнаграждание са били в размер на над 5.1 млн. лв.

Система на изплащане

За да получат авансовото си възнаграждение, творците трябва да попълнят и изпратят заявление към ПРОФОН. "Започваме да приемаме заявления от 13 април и сме поели ангажимента в 7-дневен срок след получаване на заявление да осъществяваме плащане", казва Щерева. Останалите 30% от възнагражденията им ще започнат да се изплащат от септември.

Сумите се формират на база изплатените възнаграждения към изпълнителите за 2018 г., тъй като все още не са известни приходите, които са реализирали за 2019 г. Това ще стане ясно, след като ползвателите изпратят отчетите си за изминалата година. "Методът се базира на допускането, че онези, които са реализирали приход през миналата година, ще реализират поне 70% от него през следващата", обяснява изпълнителният директор на дружеството.

В случай че реализираните приходи са по-малко от авансово изплатените от ПРОФОН, разликата се възстановява от изпълнителите и продуцентите или се приспада от бъдеще разпределения. По думите на София Щерева, който не се възползва от опцията за авансово плащане през септември, ще получи цялата си сума от приключеното разпределение.

Източник