Новини

ПРОФОН стана пълноправен член на международната организация SCAPR

Международната организация на дружествата за колективно управление на права на артистите-изпълнители SCAPR официално прие ПРОФОН като свой пълноправен член по време на годишното си Общо събрание, което се проведе от 13 до 17 май в Сао Пауло, Бразилия.

В продължение на четири години ПРОФОН беше асоцииран член на международната организация. С правата на асоцииран член на SCAPR може да се ползва дружество, на което официално е делегирано да представлява законовите права на изпълнителите за съответната територия. То трябва да функционира с нестопанска цел и да се управлява от своите членове, пряко или непряко да лицензира правата на артистите и да събира съответните възнаграждения и да ги разпределя индивидуално към местните и чуждестранни правоносители, както и да сключва и прилага двустранни (билатерални) споразумения за обмен на възнаграждения с ОКУП-и в други държави.

За да получи статут на пълноправен член на SCAPR, e необходимо в срок от пет години след приемането си за асоцииран член дружеството да постигне максимално качество на своята база данни, да докаже, че съблюдава стриктно принципите за справедливо разпределение на възнагражденията на местни и чуждестранни правоносители, основаващи се на реалното потребление на защитения репертоар, както и да демонстрира техническата си готовност за присъединяване и реално опериране с международните бази данни и платформи на SCAPR -  IPD и VRDB2. Приемането за пълноправен член (след четиригодишно асоциирано членство) е своеобразна оценка от страна на международната организация за постиженията на ПРОФОН и ни нарежда сред дружествата за колективно управление на сродни права в музиката в Германия, САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Швеция и още 38 държави.

„Усилията на екипа ни за прилагането на най-добрите практики в работата ни с местните артисти-изпълнители и сътрудничеството ни с организациите за управление на права в други държави изведоха ПРОФОН до тази позиция. Изключително горди сме с постигнатия успех, защото той дава знак, че въпреки малките мащаби на звукозаписната индустрия и музикалния пазар в България, ПРОФОН вече отговаря на най-високите световни стандарти в колективното управление на сродни права“, коментира от мястото на събитието София Щерева, изпълнителен директор на българското дружество.