Новини

Промени в Правилника за разпределение, гласувани на ОС на ПРОФОН

На редовното Общо събрание на ПРОФОН, провело се на 03.04.2019 г. в столичния кафе-клуб „Книгата“, бяха представени и приети, с изцяло положителен вот на членовете на дружеството, Годишният отчет на Управителния съвет и Годишният доклад на Надзорния съвет за 2018 г., както и Бюджетът на ПРОФОН за 2019 година.

На събранието бяха приети и промени в Правилника за разпределение, в резултат на които се увеличава максималният размер на отчисленията от приходите, които ПРОФОН има право да предоставя на фондове за финансиране на културна, социална и образователна дейност на носителите права.