Новини

RDx - новата система на музикалната индустрия за обмен на данни е готова за действие!

15 октомври '20

За първи път музикалният бизнес разполага с операционна система, която дава възможност на звукозаписните компании да обменят данни за продуцентския си репертоар с дружествата за колективно управление на права чрез единен централизиран хъб

Данни за над един милион музикални записи са вече споделени чрез системата RDx

Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и Световната мрежа на независимите браншови организации на музикалната индустрия (World Independent Network - WIN), приключиха своя съвместен проект за развитие на глобалната музикална индустрия и оповестиха старта на първата централизирана система за обмен на данни, свързани с продуцентски репертоар в сферата на музиката - RDx. Системата е изградена и ще се обслужва от Британското дружество за управление на сродни музикални права – PPL.  RDx ще осъществява връзката между отделните продуцентски компании и дружествата за колективно управление на продуцентски права по света, като ще предоставя ключови данни за продуцентския репертоар, така че да улесни максимално колективното му управление и да допринесе за по-голямата прозрачност и точност на разпределението на събраните средства към правоносителите, чиято музика е обект на използване.

Когато музиката звучи в най-различни публични обекти като магазини, молове, кафенета, хотели, ресторанти, клубове, фризьорски салони, фитнес центрове и офиси, както и когато се излъчва в радио и телевизионни програми, включително онлайн, или се препредава от кабелни и сателитни оператори, този вид използване се лицензира от дружествата за колективно управление на музикални права по света. Събраните възнаграждения за различните видове използване на музикалните записи – обект на колективно управление по закон, се разпределят и изплащат към правоносителите въз основа на наличната база данни за продуцентския им репертоар и права. Системата RDx ще улесни максимално процеса на събиране и обмен на тези важни за разпределението данни, като ще добави високи технологични стандарти, ефективност и сигурност в комуникацията между правоносителите – продуценти и съответните организации за колективно управление (ОКУП) в световен мащаб. 

В миналото продуцентските компании използваха най-разнообразни системи за предоставяне на данни за своя репертоар към ОКУП в различните страни по света. Сега музикалната индустрия стандартизира тази информация и гарантира протичането на нейния ефективен обмен. RDx ще опрости значително обработката на данните на различните правоносители от звукозаписния сектор, независимо от техния обем и страна на произход.

Системата предоставя на всички ОКУП, включени към нея, възможност за регистрация и зареждане на необходимите данни за репертоара на техните членове на едно гише и в единен стандартен формат  - DDEX RDR, което максимално ще улесни обмена на информация.  Системата RDx е ключ към по-бързото и точно разпределение на събраните от ОКУП приходи към реалните правоносители – продуценти, като предоставя сигурни механизми за по-високо качество на данните за регистрирания репертоар, както и възможности за ранно сигнализиране на потенциални проблеми и конфликти, свързани с правата на отделните продуценти.

След преглед на множество постъпили през 2018 предложения и сериозен конкурс, за изпълнител на проекта беше избрано дружеството за колективно управление на сродни музикални права от Обединеното кралство – PPL. В рамките на 12 месеца и стриктно спазвайки лимитите на бюджета, експертите на PPL разработиха и внедриха технологичната система за обмен на данни RDx, която вече направи своя успешен старт.

Много водещи продуцентски компании като Universal Music, Sony Music, Warner Music, Beggars Group и др. вече се включиха към RDx, за да качат данни за своя репертоар, така че вече има над 1.4 милиона регистрации на продуцентски репертоар, постъпили в системата.

Първите дружества, които вече имат достъп и обменят  данни чрез RDx са GRAMEX – Финландия, PPL – Обединено кралство, Re:Sound - Канада and SENA - Нидерландия. Очаква се през следващите месеци още организации за колективно управление на сродни права да се включат към RDx, като се започне с  немското дружество GVL. През годините занапред вратата към системата е отворена за присъединяването на всички сдружения за колективно управление на права под егидата на IFPI и WIN.

„Успешният проект на IFPI и WIN за по-високо качество и сигурност в обмена на данни прави чест на музикалната индустрия и отново доказва нейното отговорно отношение към ефективното управление на продуцентския репертоар. Инвестициите в нови технологии за повече прозрачност и ефективност на колективното управление на продуцентските права, показва все по-голямото значение на този сектор за развитието на музикалната индустрия и за гарантиране на повече приходи към правоносителите в глобален план. Това е прекрасна възможност и за нашето успешно дружество за колективно управление на сродни музикални права – ПРОФОН, което току-що започна експлоатацията на един от най-модерните софтуери за разпределение в Европа и чиято дейност носи значителна част от приходите на индустрията в България годишно, да направи още една стратегическа стъпка по посока развитие на българския музикален пазар.“, коментира в тази връзка Изпълнителният директор на БАМП, Ина Килева.