Новини

Важно съобщение: Стартира изплащането на преразпределени възнаграждения за 2018 г.

13 април '23

На 18.04.2023 г. ПРОФОН стартира изплащането на възнаграждения за изпълнителски и продуцентски права от преразпределение на непотърсени възнаграждения с изтекъл давностен срок от използвано съдържание през 2018 г. Съгласно Правилника за разпределение на дружеството, преразпределението се осъществява на базата усреднен еърплей за съответната година на използване.

От посочената дата можете да се свържете с отдел "Разпределение" на имейл  razpredelenie@prophon.org за изготвяне на Вашите документи за изплащане. В резултат на това:

  • Екипът на ПРОФОН  ще изготви и изпрати необходимите документи за изплащане на база предоставената от Правоносителя информация на посочения от него/нея имейл -  това важи за Правоносителите, които вече са се идентифицирали пред ПРОФОН със своите лични данни, актуален имейл адрес и актуална банкова сметка.
  • Правоносителят има на разположение 14-дневен срок за да направи преглед и уведоми писмено ПРОФОН (имейл: razpredelenie@prophon. org  ) за обстоятелства, които налагат промени в предоставените данни или разпределените възнаграждения.
  • ПРОФОН пристъпва към изплащане сумите преди изтичането на 14-дневния срок, в случай, че Правоносителят потвърди изрично (на имейл: razpredelenie@prophon. org), че данните в изпратените документи са коректни. За юридически лица и регистрираните по ЗДДС физически лица, изплащането става след издаване и предоставяне на фактура от страна Правоносителя.
  • Документи, удостоверяващи изплащането на разпределени възнаграждения се издават в законоустановените за това срокове или по искане на правоносителя.