Новини

ПРОФОН с участие в общата позиция на творческия сектор относно проекта за Акт за цифровите услуги (DSA)

10 януари '22

Общо 15 организации, представляващи творческия сектор в България, обединиха сили с цел да изразят своето несъгласие с предложени от Европейския парламент и Европейския съвет промени в проекта за Акт за цифровите услуги (DSA). В отворено писмо до българските евродепутати, Министерството на икономиката, Министерството на културата и Представителството на Република България към Европейския съюз се споменават опасенията на музикални, аудио-визуални, литературни, визуални автори, изпълнители, книгоиздатели, музикални, филмови и телевизионни продуценти и професионални фотографи спрямо опитите за нововъведение.

Борбата с незаконното съдържание онлайн чрез наложени правила за по-безопасно онлайн пространство е в основата на идеята зад първоначалния проект за Акт на цифровите услуги. Според българския творчески сектор обаче предложените от Европарламента и Европейския съвет промени биха попречили на осъществяването на тази цел и дори биха създали една по-нездравословна дигитална среда.

Точките, които представляват проблем за нас и на които бихме искали да се обърне внимание са следните:

1.  Подобряването на отчетността на онлайн платформите, включително и на търсачките /search engines/, трябва да бъде постигната чрез въвеждането на ефективни задължения за надлежна проверка, а не чрез превръщането им в бенефициенти на един широк и неоправдан имунитет („безопасно пристанище/safe harbour“), какъвто е предложен. Това със сигурност ще намали нивото на отговорност по отношение на ефективното премахване на незаконно съдържание. Обезпокоителни са и предложенията посредническите услуги да могат да се възползват от привилегиите на „безопасното пристанище“, дори когато не спазват задълженията си за надлежна проверка. Ако това стане, то закономерно би премахнало всички реални стимули за спазване на задълженията съгласно DSA.

2. Принципът на „субсидиарност“, заложен в последните приети през декември 2021 г. промени от водещата Комисия за вътрешния пазар и закрила на потребителите означава, че правоносителите ще са задължени да предприемат действия първо срещу директния нарушител на техните права преди да могат да се обърнат срещу доставчика на посреднически услуги. Това би направило борбата срещу онлайн пиратството изключително неефективна и на практика би работило срещу постигане на една от основните цели на Акта за цифрови услуги, която е увеличаване на отговорността на посредниците.

3. Разширяването на обхвата на приложение на задълженията за гарантиране на проследимост на бизнес потребителите („Опознай своя бизнес клиент“/KYBC) е абсолютно необходимо за справяне със сериозния проблем с дигиталните пиратски сайтове и незаконните оператори, действащи в търговски мащаб и криещи се зад фалшиви самоличности. Необходимо е да се въведат и по-ефективни инструменти, когато става въпрос за справяне с измамници, повторни нарушители и системни незаконни дейности. Трябва да се създаде подходящ механизъм за прилагане на тези задължения, за да се гарантира, че потребителите в ЕС са изложени на възможно най-малко незаконно съдържание, услуги и продукти, съответно правоносителите да бъдат защитени в максимална степен от незаконното използване на произведенията им.

Решение ще бъде взето в зависимост от позицията на евродепутатите по време на пленарния вот на Европейския парламент по DSA, планиран за този месец, както и от позицията на всяка една национална държава-членка в общите дискусии на трите европейски институции, които ще започнат след пленарния вот, в рамките на френското председателство на ЕС.