Новини

Творческият сектор срещу пиратството в България

09 юни '22

В каузата взимат участие още Българска асоциация на музикалните продуценти, Асоциация „Българска книга“, Асоциация на професионалните фотографи, Асоциация на филмовите продуценти, Българска музикална асоциация, МУЗИКАУТОР, ПЕН България, Съюз на българските писатели, Съюз на преводачите в България и ФИЛМАУТОР. В писмото до Министерството на културата се изтъкват пропуските в родната правна уредба, която не съответства с разпоредбите на Директива 2001/29/EC и Директива 2004/48/ЕО, които говорят за възможността притежателите на права да заявят свободно желание пред доставчици на интернет услуги за блокиране на достъпа до пиратски сайтове. Следователно, за разлика от европейските правоносители, българските не притежават правото да декларират подобно искане без самите те да влязат в нарушение.

Тези законодателни пропуски довеждат до дългосрочни кражби на защитена интелектуална собственост, които продължават да се случват години наред заради липсата на предприети действия.

Точно по този повод творческият сектор отново апелира за изменения в законодателството, като представя своя законопроект, с който се цели отстраняването на дефицита, ощетяващ родните творци.

Запознайте се с пълното съдържание на писмото, законопроекта и мотивите на обединения творчески сектор до Министерството на културата тук.