Новини

В отворено писмо творческият сектор призова България за солидна подкрепа към предложената от ЕП регулация на изкуствения интелект

03 август '23

Дванадесет организации от творческия сектор, защитаващи и представляващи интересите на почти
всички творчески индустрии, сред които и ПРОФОН, се обединиха в обща позиция относно
Регламента за изкуствения интелект, който е в процес на преговори между трите основни
европейски институции – Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския
парламент. Те приветстват направените от Европейският парламент предложения, които
вземат предвид интересите на творците и творческите индустрии, и призовават
българските институции да предоставят солидна подкрепа за тези предложения.
Публикуваме целия текст на отвореното писмо:

До Министерството на електронното управление
До Министерството на транспорта и съобщенията
До Министерството на иновациите и растежа
До Министерството на културата
До Комисията за култура и медии към Народното събрание
До Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз

 

София, 28 юли 2023 г.

Българският творчески сектор призовава България да подкрепи задължения за отчетност и
прозрачност в Регламента за изкуствения интелект на ЕС с цел гарантиране на законното
използване на съдържание, защитено от авторски и сродни права
Изкуственият интелект и ефективната закрила на авторските и сродните права не се
взаимоизключват.

Обръщаме се към Вас от името на широка група организации, представляващи творческия
сектор в България. Ние представляваме музикални, аудио-визуални, литературни автори,
артисти-изпълнители, художници, писатели, преводачи, книгоиздатели, музикални и
филмови продуценти и професионални фотографи.

Повод за писмото ни са започналите тристранни преговори в рамките на Европейския
съюз относно проекта на ЕС за Регламент за изкуствения интелект, който ще даде посока и
стандарт на регулацията и законодателството по отношение на изкуствен интелект в
глобален план.

В продължение на поколения творците използват успешно новите технологии в подкрепа
на човешката креативност и се отнасят много позитивно към възможностите,
предоставяни от изкуствения интелект. Той не само има голям потенциал да играе роля на
инструмент за подпомагане на творческия процес, но предлага и много ценни
приложения извън самия творчески процес, като оптимизиране на връзките с
потребителите, бърза и точна идентификация на съдържание, автоматизация при
разпределение на възнаграждения за използвано съдържание и пр.

В същото време, за нас, като носители на авторски и сродни права и като представители на
творческите индустрии, е от изключително важно значение Регламентът не само да
създаде адекватна рамка, стимулираща иновациите в областта на изкуствения интелект,
но и да гарантира, че той се развива по начин, който е отговорен и устойчив за творците и
творческите индустрии.

Считаме, че направените от Европейския парламент предложения за въвеждане на
задължения за прозрачност и отчетност за използваното съдържание от страна на
технологичните компании, развиващи системи с изкуствен интелект, са стъпка в
правилната посока. Приемането и доусъвършенстването им ще допринесе за създаването
на по-сигурна среда, с установени правила, предоставящи увереност, че защитено
творческо съдържание няма да бъде използвано в нарушение на действащото европейско
авторскоправно законодателство.

От изключително важно значение за сектора е да се гарантира, че свързаните с изкуствен
интелект системи спазват действащата авторскоправна законова рамка на ЕС. Именно
поради това е от съществено значение на компаниите, разработващи или внедряващи
системи, свързани с изкуствен интелект, да бъде вменено задължение за прозрачност и
строга отчетност относно използваните за „обучение“ на тези системи произведения или
други защитени обекти. Този ангажимент за подробна документация трябва да включва и
основанието, на което е бил осъществен достъпът до съответните обекти, както и
задължение да бъде предоставяна тази информация на носителите на права.

Тези задължения трябва да покриват целия процес на разработката на изкуствен интелект,
от самото му начало, и да обхванат всички разработвани или използвани в ЕС системи,
свързани с изкуствен интелект, независимо в коя юрисдикция се е състояло „обучението“
на системата, с цел избягване на недобросъвестни опити за заобикаляне на европейското
законодателство.

Призоваваме българските институции да подкрепят предложението на Европейския
парламент за въвеждане на задължения за прозрачност и отчетност и да настояват за
неговото усъвършенстване, за да се гарантира ефикасната закрила на авторските и
сродните права при използване на защитено съдържание за трениране на системи,
свързани с изкуствен интелект.

Асоциация „Българска книга“ (АБК) е единственото сдружение на книгоиздатели,
книготърговци и литературни агенти в страната.
Асоциация на професионалните фотографи /АРР/ е сдружение с цел защита на авторските
и трудовите права на професионалните фотографи в България.
Асоциацията на филмовите продуценти /АФП/ е сдружение, което работи за защита на
правата и интересите на български продуцентски компании във филмовата индустрия.
Българска асоциация на музикалните продуценти /БАМП/ е сдружение на водещи
български продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия и Национална
група на Международната федерация на звукозаписната индустрия /IFPI/.
Българска асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи /БАФТРС/ е
организация, обединяваща усилията на своите членове в областта на сценаристиката,
законотворчеството и образованието за аудиовизуалните медии и изкуства.
Българската музикална асоциация /БМА/ обединява професионални музиканти от всички
жанрове с цел да изразява позицията им по професионални въпроси.
Музикаутор e организация на композитори, автори и музикални издатели за колективно
управление на авторски права.
Профон е дружество за колективно управление на правата на продуцентите на
звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители.
Съюзът на българските художници /СБХ/ е творческо сдружение с идеална цел на
професионални художници и изкуствоведи.
Съюзът на българските писатели /СБП/ е творческо сдружение с идеална цел на
писателите в България.
Съюзът на преводачите в България /СПБ/ е национална професионално-творческа
организация, обединяваща професионални преводачи от всички видове превод и
теоретици на превода.
Филмаутор е организация за колективно управление на авторски и сродни права върху
аудиовизуални произведения.

снимка: epha.org