Новини

Върховният административен съд потвърди: ПРОФОН не злоупотребява с господстващо положение

Решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че ПРОФОН не злоупотребява с господстващото си положение на пазара беше потвърдено от Върховният административен съд (ВАС). Преписката срещу ПРОФОН беше образувана в антимонополния регулатор, по жалба на Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО), срещу предложението за промяна в Тарифата за препредаване.
В решението си ВАС посочва, че „ПРОФОН води преговори и е инициирало законоустановени производства по реда на ЗАПСП пред Министерство на културата, които действия се изпълняват по предписаната процедура, поради което не се нарушава правото на конкуренцията, както и не е налице твърдението за заобикаляне на законовите разпоредби и липса на ефективно обсъждане.“. Според магистратите „Налице е административно производство и разминаването на позициите на насрещните страни в преговорите относно начина на формиране на възнагражденията по тарифата, като същото не означава неизпълнение на законовите норми, а това несъгласие съответно следва и може да бъде преодоляно съобразно заложените механизми и процедури, залегнали в ЗАПСП.“
Бързите темпове на развитие на музикалната индустрия са предпоставка за налагането на множество промени на музикалния пазар и сред ползвателите на музикално съдържание, като съобразяваме високите световни стандарти и практики. Мисията на ПРОФОН е да защитаваме правата на музикалните продуценти и изпълнители, грижейки се за максималната възвръщаемост на усилията и труда им. С дейността си предотвратяваме възникването на лоши практики, водени единствено от целта да сме в услуга на всички артист-изпълнители и продуценти на музика.