Новини

WIPO for Creators

25 октомври '23

WIPO for Creators е отворено публично-частно партньорство, стартирано от WIPO и Music Rights Awareness Foundation.

Партньорството има за цел да повиши осведомеността и познанията за правата на творците и свързаните с тях управленски практики, като гарантира признание и справедливо възнаграждение за всички, независимо от техните географски, културни или икономически условия.

WIPO for Creators създаде удобна за потребителите платформа, целяща подобряване на информираността им и подкрепяща растежа на творческите индустрии навсякъде по света.

Тази платформа се нарича CLIP (Creators Learn Intellectual Property) и ще бъде пусната на 17 ноември 2023 г. в централата на WIPO по време на събитие, което ще бъде предавано на живо.

Ако искате да присъствате онлайн,  ще трябва да щракнете върху бутона за регистрация в официалната покана на WIPO.