ПРОФОН в чужбина

Музиката не познава граници. Българските хитове намират своя път и извън пределите на страната ни, а техните изпълнители и продуценти могат да спечелят от това само ако за правата им се грижим ние от ПРОФОН.

ПРОФОН работи зад граница

Повечето държави имат законодателство, сходно с това на България. Това означава, че ако ваша песен се завърти по радио в Полша, или ваш звуков сигнал бъде използван в реклама, вие имате право да получавате възнаграждение. ПРОФОН има споразумения за взаимно представителство с международни организации от цял свят и това работи изцяло в полза на вашите приходи. За да се случи това трябва да направите две неща: да се регистрирате в MyProphon и да ни дадете глобален мандат, с който да ви представляваме в чужбина.

Как събираме възнаграждения от чужбина?

Ако вашата музика звучи на територии извън България, не забравяйте да регистрирате репертоара си при нас. Колкото по-скоро приключите с въвеждането на детайлната информация за всички участници във вашия звукозапис, толкова по-кратък ще бъде срока, в който ще получите възнагражденията си от чужбина.

 

Можете да видите споразуменията ни за чуждестранно представителство тук.