Новини

Важно съобщение: Стартира изплащането на възнаграждения от предварителното разпределение за 2022 г. /радио и уебкастинг/

23 юни '23

На 26 юни 2023 г. (понеделник) ПРОФОН стартира изплащането на възнаграждения за изпълнителски и продуцентски права от предварителното разпределение за 2022 г. на приходите от радиоразпространение и уебкастинг. То обхваща отчетите на 58 радиопрограми, които сме обработили към настоящия момент и чието изплащане можем да започнем незабавно. Окончателното разпределение ще осъществим обичайно през м. Септември 2023 г.

От посочената дата можете да се свържете с Дирекция "Разпределение" на имейл: razpredelenie@prophon.org  за изготвяне на Вашите документи за изплащане. В резултат на това:

  • Екипът на ПРОФОН  ще изготви и изпрати необходимите документи за изплащане на база предоставената от Правоносителя информация на посочения от него/нея имейл -  това важи за Правоносителите, които вече са се идентифицирали пред ПРОФОН със своите лични данни, актуален имейл адрес и актуална банкова сметка.
  • Правоносителят има на разположение 14-дневен срок, за да направи преглед и уведоми писмено ПРОФОН (на имейл: razpredelenie@prophon.org) за обстоятелства, които налагат промени в предоставените данни или разпределените възнаграждения.
  • ПРОФОН пристъпва към изплащане на сумите преди изтичането на 14-дневния срок, в случай, че Правоносителят потвърди изрично (на имейл: razpredelenie@prophon.org ), че данните в изпратените документи са коректни. За юридически лица и регистрираните по ЗДДС физически лица, изплащането става след издаване и предоставяне на фактура от страна Правоносителя.
  • Документи, удостоверяващи изплащането на разпределени възнаграждения се издават в законоустановените за това срокове или по искане на правоносителя.