Новини

ПРОФОН проведе редовното си годишно Общо събрание

26 април '24

На 24.04.2024 г. в Зала 1 на столичния „Софарма Ивент Център“ се проведе редовното годишно Общо събрание на ПРОФОН. В заседанието взеха участие 98 от членовете на сдружението.

Съгласно Дневния ред, бяха представени и приети Годишният отчет на Управителния съвет и Годишният доклад на Надзорния съвет на ПРОФОН, както и Бюджетът на ПРОФОН за 2024 г. Общото събрание гласува и прие промени в Устава на ПРОФОН и в Правилника за разпределение (т.11.б.1).

С измененията в Правилника за разпределение, гласувани на редовното Общо събрание, се увеличават отпусканите от сдружението средства за финансиране на социална, културна и образователна дейност на носителите на права, които ПРОФОН представлява.

Организациите-бенефициенти по фондовете на сдружението за 2023 г. - Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) и Българската музикална асоциация (БМА), представиха отчетите за своята дейност през миналата година.

Общото събрание на ПРОФОН гласува отпускане на обща сума в размер на 520 000 лв. за финансиране на бенефициентите, кандидатстващи по фондовете на сдружението за 2024 г., което е със 73% повече спрямо 2023 г.

Средствата се разпределят между организациите-бенефициети – Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), Българската музикална асоциация (БМА) и Асоциацията на независимите музикални издатели и продуценти в България (АНМИП-БГ).